Energetische massage

Dit is een zeer lichte (therapie) vorm van massage, waarbij de handen of vingertoppen gebruikt worden om energie overdracht te bewerkstelligen. De vingers worden hierbij op bepaalde punten van het lichaam geplaatst, bekend als de acupunten die op de verschillende meridianen liggen. Deze vorm van massage / lichaamswerk valt onder de energetische therapie.

De meridianen zijn energiebanen waardoor energie vervoerd wordt, terwijl de acupunten de reservoirs zijn die de energie voorraad opslaan en gebruiken voor specifieke organen / spieren / zenuwen etc. De therapeut tast tijdens een massage de verschillende punten af om een idee te krijgen van iemands energetische structuur en voorraad. In de meest ideale situatie heeft de mens een flinke dosis energie, die onbelemmerd door het hele lichaam (via de meridianen) kan stromen.

Als tijdens de massage zo'n fase van onbelemmerde doorstroming en volledige ontspanning wordt bereikt, dan noemen we dat homeostase. Dit is het volledig in evenwicht zijn van lichaam en geest, waarbij de emoties tot rust zijn gebracht, zodat in diepste instantie ook de Ziel tot ontspanning komt.

Deze massage is voor meerdere (therapeutische) doeleinden inzetbaar.

Op fysiek niveau zorgt het energetisch lichaamswerk voor een verbetering van de doorbloeding, maar vooral de communicatie tussen de cellen wordt verbeterd en versterkt door de massage.
Hierdoor kunnen bv. wonden sneller en beter genezen. Daarnaast gebruiken we dit type massage om emotionele en psychische spanningen te ontladen.Dit deel van de therapie gaat vaak gepaard met een stuk bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Terug naar Therapievormen