De Bosrank
erkende Praktijk voor Coaching, Training & Natuurgerichte therapie

De Bosrank heeft 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van coachingstrajecten binnen de complexe context van relaties, werk en gezin. In de mentale- en emotionele zorg worden we steeds vaker geconfronteerd met meervoudige problematiek in cliëntsystemen. Kennis van het cliëntsysteem geeft inzicht in bedreigende situaties in een gezin-en werksituaties, complexe vraagstukken, grensoverschrijdend gedrag binnen gezinnen en werk en de gevolgen van psychiatrische problematiek.

Coaching is een instrument waarmee mensen naar een nieuw bewustzijnsniveau en nieuwe inzichten kunnen worden gebracht. Zodoende worden oude patronen doorbroken. De Bosrank heeft haar coachingsmethoden ontwikkeld op basis van het systeemgericht werken en in het bijzonder gericht op coachingactiviteiten binnen complexe cliëntsystemen.

Coaching is gericht op de cliënt en zijn omgeving, therapie is meer gericht op de cliënt en zichzelf. De mens is misschien dan wel een individu maar staat wel in continue verband met zijn denkbeelden, verleden, wil, verstand, sociale omgeving etc. De mens bevindt zich in een netwerk van relaties met de hem omringende mensen en invloedrijke externe factoren.

Plezier, toewijding en actief met cliënten naar concrete verbetering zoeken, zijn kernwaarden van Praktijk de Bosrank. Tijdens het traject staat het voelen, denken, gedrag en het lichamelijk welbevinden van de coachee voorop.

Tijdens de coaching gaat het echter niet om zo snel mogelijk de oorzaken aan het licht te brengen maar om de wijze waarop de coachee zelf tot inzichten komt. Inzichten over het hoe en waarom iemand stagneert in zijn/haar (werkend) leven. Het proces in het doel op zich!